aktuality →
5/9/2016

Nový projekt - Nízkonákladový dům

více

25/8/2016

Úprava www stránek

více

28/10/2015

Balík dovedností - školení pro veřejnou správu

více

 

 

Úspory energií, LED osvětlení, regulace přebytků FVE - CODES CZ

CODES CZ je česká společnost působící na trhu od roku 2008. Poskytujeme komplexní služby zaměřené především na úspory energií, optimalizaci spotřeby a snížení nákladů našich zákazníků. Našim zákazníkům vytváříme vždy řešení přizpůsobená jejich potřebám a požadavkům. Naším cílem je budování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemném respektu a důvěře, férovém jednání, profesionálním přístupu, vysoké odbornosti a rychlé reakční době.

Energetická soběstačnost

Energetická soběstačnost pro nás znamená především částečnou či naprostou nezávislost na distribučních sítích. Použití těchto řešení je velice vhodné i tam, kde by vybudování klasické sítě či přípojky bylo nákladově tak náročné, že by vynaložené náklady daleko přesáhly zisky. V našich řešeních kombinujeme různé typy zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (nejčastěji fotovoltaické panely pro solární dobíjení a větrné elektrárny, ale použitelné jsou např. i vodní turbíny) se zařízením nutným pro jejich správné využití a aplikaci. V rámci energeticky soběstačných řešení pak navrhujeme jedinečné systémy, včetně "malých" aplikací, např. pro zemědělce, camping, karavany, vysokozdvižné vozíky, lodě apod.

Nejen průmyslové LED osvětlení

LED osvětlení je trendem dnešní doby a pro nás je jedním z nástrojů, jak dosáhnout toho hlavního - úspor energie. Poskytujeme komplexní servis, zahrnující zpracování světelně technických projektů a navržení nejvhodnější varianty osvětlení, projektování a dodávku systémů řízení osvětlení a samotných svítidel.

LED osvětlení interiérů a společných prostor domů

Kromě návrhu osvětlení interiérů, společných prostor domu a světelně technického výpočtu dodáváme LED svítidla vysoké kvality od českých a evropských výrobců. Součástí naší nabídky jsou univerzální LED moduly s velice jednoduchou montáží, které ve stávajících svítidlech nahrazují standardní světelný zdroj. Problém pro nás není ani výroba svítidla na míru požadavkům zákazníka.

Průmyslové LED osvětlení

U osvětlení průmyslových hal a areálů hraje důležitou roli splnění nároků na osvětlení a norem při nízkých provozních nákladech. Světelně technický výpočet je proto standardní součást naší nabídky. Součástí našich služeb je i dodávka kvalitních svítidel českého výrobce, prodloužená záruka a vysoká kvalita a rychlost servisních služeb.

Veřejné LED osvětlení

Naše služby v oblasti veřejného osvětlení zahrnují vše od projektování, pasportu a generelu, přes energetický audit, dodávku a realizaci, až po správu veřejného osvětlení. Svítidla, která nasazujeme, již většinou mají LED světelný zdroj, ale součástí naší nabídky je také námi vyvinutý elektronický předřadník pro sodíkové výbojky, který sám o sobě dosahuje úspory v řádech 30%.

Regulace přebytků FVE

Další cestou k úsporám energie je využívání obnovitelných zdrojů. V našich aplikacích využíváme fotovoltaických či větrných elektráren. K efektivnímu využití produkované energie jsme vyvinuli náš vlastní výrobek, jehož cílem je regulace přebytků FVE a ostatních OZE. Naše projekty zpravidla integrují využití OZE do celého systému řízení spotřeby domu tak, aby úspora energií byla maximální a náklady na provoz domu co nejnižší.

Měření a regulace

Do této oblasti spadá regulace 1/4 hodinového maxima, projektování elektro a řízení technologií, sběr dat a projektování a realizace inteligentních domů.

Úspory energií a dotace

V rámci úspor nákladů posyktujete svým zákazníkům i dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace a dotační management. Máme bohaté zkušenosti jak se státními, tak i evropskými dotačními programy a vysokou úspěšnost získaných dotací nejen v oblasti úspor energie, ale ve všech nabízených oblastech podpory.